background

İnsan Kaynakları Politikası

Müşterilerimize üstün kaliteli çimento ve inşaat malzemeleri sunarak bölgenin inşaat sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

İletişim
İnsan Kaynakları Politikası

Çakmak Çimento

Çakmak Çimento İnsan Kaynakları Politikası

Çakmak Çimento olarak, insan kaynaklarını en değerli varlık olarak görüyor ve çalışanlarımızın işbirliği ve katkılarının şirketimizin başarısının temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, insan kaynakları politikamızı, çalışanlarımızın refahını, gelişimini ve tatminini sağlamak için en üst düzeyde odaklanmaya adıyoruz.

1. Çalışanların Değerlendirilmesi ve Gelişimi

Çakmak Çimento olarak, çalışanlarımızın yeteneklerini, yetkinliklerini ve performanslarını sürekli olarak değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Performans yönetimi süreçlerimiz, çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmelerini ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak çalışanlarımızın beceri setlerini güçlendirmeye ve yenilikçi düşünme becerilerini teşvik etmeye önem veriyoruz.

2. Adil İstihdam Uygulamaları

Şirketimizde adil bir işe alım ve terfi politikası yürütüyoruz. Yeteneklere, deneyime ve başarıya dayalı olarak çalışanlarımızı değerlendiriyor ve işe alıyoruz. Ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyor ve çalışma ortamımızda herkesin eşit fırsatlara sahip olduğunu sağlamak için çaba gösteriyoruz.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği

Çakmak Çimento olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusuna en üst düzeyde önem veriyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için sürekli olarak riskleri değerlendiriyor, eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyor ve en iyi uygulamaları benimseyerek güvenli çalışma ortamları sağlıyoruz.

4. Çalışan İlişkileri ve İletişim

İşbirliğine dayalı bir kültür oluşturmak için çalışanlarımızla etkili iletişim kurmayı önemsiyoruz. Şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ilkelerine dayalı olarak çalışanlarımızla ilişkilerimizi yönetiyor ve her düzeyde açık bir iletişim ortamı sağlıyoruz. Ayrıca, çalışanların geri bildirimlerini dinlemek ve dikkate almak için düzenli geri bildirim mekanizmaları oluşturuyoruz.

5. Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı

Şirket olarak, topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılıyor, çevreye duyarlı uygulamaları teşvik ediyor ve yerel topluluklarla işbirliği yaparak sürdürülebilir bir gelecek için çaba gösteriyoruz.

Çakmak Çimento olarak, çalışanlarımızın refahını, gelişimini ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz. Bu politika çerçevesinde, işbirliği ve adil uygulamalarla dolu bir çalışma ortamı oluşturmayı ve tüm çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

İletişim
hakkimizdav1